Bu bölüm arşiv niteliğindedir. Güncel sitemiz için lütfen tıklayın.

Kılıçdaroğlu her şeyin farkında

BARIŞ YARKADAŞ

Siyasette Stratejik Planlama

ELFİN TATAROĞLU

Adalet suç işlerse!

NURHAN YÖNEZER

Amerika’da olsa... ve Rahman Altın

NECEF UĞURLU

29 Nisan 2017

 

9 Mayıs 2013

Sağlığın eğitimi...

Yaşadığımız asırda, Afrika hariç, dünyanın büyük bölümünü, hem de refah düzeyi yüksek devletleri önüne katmış kovalayan bir problem. Bizde de, gece karanlığında kendisini göstermeyen ama soğuğu hissedilen buz dağı gibi önümüzde duruyor.

Fakirlik, kimsesizlik, sahipsizlik ve yaşlılık..

Sosyal güvence ve sosyal himaye yoksunu fakir yaşlılarımızın sağlık problemleri…

Ankara, Ankara; “her işi ben yapacağım, her şeyi ben bileceğim” diye, diye müzmin merkeziyetçiliğin getirdiği ağır iş yükü ve sorumluluk ile bürokrasi denilen, demokrasi hasmı, hatta düşmanı oligarşinin ta kendisi.. Kölenin, efendisini idare ettiği ifsat rejimi; eskiyene, uyanana kadar; siyasal sistemi kullanır, 1923 den beri onlar iktidarın elde var biridir, sabitidir, her daim yerindesidir...

Siyasetçiler değişen çarpan; partiler dolmuş taksi misal modeli eskiyen, eskiyince de ıskartaya çekilen, bazen direnen, direnince bölünüp parçalanan, etkisizleşen değişkenlerdir…

Ama bürokratik sulta ve oligarşik cunta her daim iktidardadır.

O, koltuğunda oturur, sallar başını alır maaşını. Baş koltukta kalmak için güce her zaman baş üstü diyecektir. Baş üstü denecek İsa'mıdır, Musa'mıdır onun için fark etmez. Mevzii ve koltuğu korudu mu yakın hedefi başarmıştır. Orta ve uzun vadeli işleri zaten birileri onların adına düşünüyordur. Onlar Bakanlarını da imza kartonlarıyla boğar, tayin terfi ile yorarlar. Mangır, baldır, hatır açığını illaki bulurlar. Yarını kendileri düşünmediği gibi, düşündürtmezler de, düşünene de mani olurlar.

Muhterem YÖK, kendi kanun tasarısını yapamayan 21 cüppeli; “bana doktor lazım, ara sağlık personeli lazım” diye feryat eden yeni sağlık Bakanımıza ''biz kendi kendimize yeterliyiz demeye getiren'' bir sağlık komisyonu raporu sunuyor.

Onun için biz dünyanın en pahalı benzininden önce en pahalı ve meslek edindirmeyen eğitimini vergilerimizle fonluyoruz? Sağlık hizmetlerinde de maliyet bazında ucuz olduğumuz söylenemez SGK sübvansiyonları olmasa hastaların hali perişan.

Esas tehlike yeni başlıyor. Nüfusumuz bu hızla 90 milyona kadar gidecek. Elbet, daha da hızlı gitmeli!.. Peki, bu geleceğin sağlık problemi yaşlılık hem de fakir yaşlılık Ankara’nın hangi adresin de, kaçıncı katta, hangi koridorda, hangi odanın, makamın sorumluluğundadır. Gittikçe artan sayıda 100 bin ara sağlık personeli açığımız var. Makas her geçen gün açılıyor.

Kırım, ebedi Vatan. Neden, niçin oraların Tıp fakülteleri düşünülmez çocuklarımız Kırım da okutulmaz, Kırımda ki insanımız eğitilerek bu problemin çözümünde kullanılmaz? Engel olan nedir, mevzuat mı? zihniyet mi, cehalet mi?.. Değiştirirsin olur biter…

Akmescit Tıp fakültesinde 2 bin Pakistanlı öğrenci okuyor, utandım.

Sigorta sistemlerini yeniden düşünüp inşa etmek gerekecek, evladın yerine sigortayı koyan çağdaş zihniyet, şimdi kendi ürettiği problemi çözemiyor. Terk edilmiş ama gayet güzel bakılan bebekler, dokunulmamak hastalığı diye tanımlanan bir hastalıktan ölüyor. Özü ilgisizlik ve sevgisizlik!.. Peki her biri birer bebek sayılan bedenen, fikren, ruhen bir bebekten farksız olan geçmişimiz, Analarımız, Babalarımız, Ulularımız hem de fakir bir yaşlılıkla bizi bekleyen yarınlar. Bugün onlaraysa, yarın hem de daha kötüsüyle bizlere…

Hastanelerin geriatri (yaşlı hasta) bölümleri yeniden plânlanmalı. Ev bakıcılığı, belki hükümetçe kapatılması istenilen dershanelere yeni bir iş ve misyon yüklenerek çözülmeli. Bu gün ABD'nin yazılı olmayan en büyük derdi bu. Meksika ve Uzak doğudan evde hasta bakıcı (home-care) ithal ederek, açığını kapatmaya çalışmakta pek de başarılı olduğu söylenemez.

Son söz; “Eğitim, Adalet, hukuk ve sağlık” yani demokrasi varlığımızı; huzurlu ve güvenli “yaşlılık dönemi sağlığımızı” planlamayı YÖK e bırakmışız yani unvan hastalarına, onlar da komisyona… Bir yerde komisyon kurulmuşsa, komisyonculukta illa ki olacaktır!.

Bizden söylemesi. Biline…
Lütfen tüm alanları doldurun. Girdiğiniz bilgiler kesinlikle yayınlanmayacak, başka bir amaçla kullanılmayacaktır.
Lütfen tüm alanları doldurun. E-mail adresiniz kesinlikle yayınlanmayacak, başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

bozok66
14 Mayıs 2013 16:09

Bu ülke ne çektiyse senin gibi herşeyi bildiğini sanan cahillerden çekti.Devlet aygıtının mekanizmasını,demokrasiyi,bürokrasiyi hep basitleştirdiniz,horgördünüz,lafınız basit "değiştirirsin olur biter".Sen önce kafanı değiştir,bilmediğin işlerde fikir yürütmeyi bırak,yazın cehalet dolu,kalkmış devlete akıl satıyorsun.Ve GG de hala bu adamın yazılarını yayınlıyor.

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI