Bu bölüm arşiv niteliğindedir. Güncel sitemiz için lütfen tıklayın.

Kılıçdaroğlu her şeyin farkında

BARIŞ YARKADAŞ

Siyasette Stratejik Planlama

ELFİN TATAROĞLU

Adalet suç işlerse!

NURHAN YÖNEZER

Amerika’da olsa... ve Rahman Altın

NECEF UĞURLU

25 Nisan 2017

 

20 Mayıs 2013

Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu’da yaşayan dil, din, etnik yapıdaki insanların ortak savaşı sonunda kurulmuştur. Bu savaş hiçbir ayrımcılığı gözetmeden yapılan sınıfsız bir halk hareketedir aynı zamanda. Bu nedenle sözcüğün en gerçek anlamıyla ulusaldır. Tüm ulusun aynı amaçla aynı özveriyle ve de ortak emek ve çabasıyla oluşmuştur. Ve yine o nedenledir ki adı “Ulusal Kurtuluş Savaşıdır.” Giderek kurulan devlette ulusal devlettir.

Kurtuluş Savaşı, Anadolu halkını ayrıştırmamış, birleştirmiş, parçalamamış bütünleştirmiştir. Kurtuluştan sonraki kuruluş aşamasında da TBMM çıkardığı yasalarla tüm halkın eşitliğini anayasanın, yasaların temeli saymıştır.

Türkiye Cumhuriyeti iç siyasetteki tutarlığını dış siyasetine de yansıtmıştır. Şöyle ki; ulusal savaşta karşı karşıya savaştığı devletlerle dostluk arlaşmaları yapmış, onlarla bölgesinde bütünleşmeyi önemsemiş, amaç edinmiştir. “Yurtta sulh, cihanda sulh” söylemini, uluslar arası siyasetinin temeli yapmış, doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde bulunan bütün devletlerle hiçbir sorun yaşamadan güçlü, güvenilir bir devlet kimliği yaratmıştır. Bu devlet yakın uzak hiçbir ülkenin iç işlerine karışmamış, hiçbir ülkeyi de iç işlerine karıştırmamıştır. İç ve dış siyasetindeki bu tutum ve bu ilkeler bölgesinde güçlü devlet olmanın ve öyle tanımlanmanın en somut örneğidir. Bu devlet başkalarının düşmanlığını yaratmadığı için başka ülkeleri karşısına almamıştır. Uluslar arası siyasal, ekonomik, kültürel ilişkilerini dostluk anlayışında sürdürmüş, güçlü devletlerle askeri anlaşma yapmamaya özen göstermiştir.

Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşının en büyük komutanı üç kıtada savaşmış bir askerdi. Neyin, nerede, ne zaman, hangi koşullarda oluşup gelişeceğini ve yine neyin, nerede, ne zaman, hangi koşullarda durması lazım geldiğini bilen- bilebilen bir dehaydı. O asker Gazi Mustafa Kemal, askeri dehasını sivil görevlerine de yansıttı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda, uygar ve çağdaş devlet yapısının oluşmasında eşsiz bir devrimci olduğunu gösterdi. O nedenledir ki o büyük kişiliği bugün dünyanın bütün uygar ülkelerindeki kitaplarda yazılıp, derslerde okutuluyor.

Günümüzde gerek iç ve gerek dış siyasetteki tıkanıklık ve perişanlık bu devletin kurtuluşunun ve kuruluşunun tarihini sık sık hatırlatıyor bizlere. Bugün o büyük devrimcinin, o büyük liderin bizzat ona ve onun yarattığı devrimlere karşı olanların hırçınlıkları ezikliklerinin ve silikliklerinin dışa vurumundan başka nedenlerle yorumlanamaz.

Son Söz: Bu coğrafya bir kutsal topraktır. Geçmişte de günümüzde de pek çok halkın, kaçkının, göçkünün sığınağı, ekmek ocağı olmuştur. Her dilden, her dinden, her etnik yapıdan insanlar kaderini bu topraklarda aramış ve de bu topraklarda bulmuşlardır. Kürdü de, Türkü de, Kafkaslısı da, Balkanlısı da sonunda bu toprağa sahip çıkmıştır. Amaç büyük şairin dediği gibi;

“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür,
Ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim”
Lütfen tüm alanları doldurun. Girdiğiniz bilgiler kesinlikle yayınlanmayacak, başka bir amaçla kullanılmayacaktır.
Lütfen tüm alanları doldurun. E-mail adresiniz kesinlikle yayınlanmayacak, başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

hayri yaman
22 Mayıs 2013 18:08

Sn.H YILMAZ, evet TÜRK milleti ile BOŞNAK, ARNAVUT, ÇERKEZ,LAZ,YÖRÜK, SÜRYANİ, TÜRKMEN,AZERİ, LAZ VE KÜRT MİLLİYETLERİ EŞİT DEĞİLDİR. MİLLET OLMAK İLE ETNİK KÖKENLERİ KAVİMLERİ BİR TUTMAYINIZ.

H.YILMAZ
22 Mayıs 2013 10:27

SN.DOSTER, EVET BU COĞRAFYA KUTSAL TOPRAKTIR. İZMİR MV.BİRGÜL AYMAN GÜLER ''TÜRK ULUSUYLA,KÜRD MİLLİYETİ EŞİT OLAMAZ'' DİYEN ZİHNİYETİ, GÜNÜMÜZE KADAR ''KÜRDLER FİİLEN VARDIRLAR AMA RESMEN YOKTURLAR'' BENZERİ BİR SİYASETİN İZLENDİĞİ GÜNLERİ,AKLI BAŞINDA OLAN KİM UNUTABİLR Kİ ? AZERİ ŞARKISNDAKİ ''SİLAHLARI YANDIRIN ARŞA ÇIHSIN TÜTSÜSÜ, HER OBADA HER EVDE, GANAT AÇSIN SULH SÖZÜ, YÜZÜ GÜLSÜN İNSANLARIN,BAYRAM ETSİN YERYÜZÜ.'' ÖZLENEN BU.'' AYDIN GEÇİNEN'' BAZI TİPLERİN ZİHNİYET DÜNYALARININ FUKARALIĞINI GÖRÜNCE ÜLKEM ADINA ÜZÜLÜYORUM.

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI