Bu bölüm arşiv niteliğindedir. Güncel sitemiz için lütfen tıklayın.

Kılıçdaroğlu her şeyin farkında

BARIŞ YARKADAŞ

Siyasette Stratejik Planlama

ELFİN TATAROĞLU

Adalet suç işlerse!

NURHAN YÖNEZER

Amerika’da olsa... ve Rahman Altın

NECEF UĞURLU

26 Nisan 2017

 

27 Mayıs 2013

Yerel yönetimlerde yeni yaklaşımlar

“2. YEREL YÖNETİM ANLAYIŞINDA YENİ YAKLAŞIMLAR” SEMPOZYUMU’NUN ARDINDAN

Prof. Dr. Ali Kahriman


Okan Üniversitesi tarafından ikincisi gerçekleştirilen, “2. Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu” 400’ü aşkın katılımcı ile 11 Nisan 2013 tarihinde üniversitenin Tuzla Kampüsünde gerçekleştirildi. Sempozyumda Müsteşardan Valiye, Belediye Başkanlarından, yerel yönetim uzmanlarına, akademisyenlere ve sivil toplum temsilcilerine kadar geniş yelpazede katılımlı bir tartışma ortamı yaratıldı.

16 Aralık 2010’da gerçekleştirilen ilk sempozyumda; “kentsel dönüşümde yerinde dönüşüm”, “sosyal belediyecilikte eşitlikçi sosyal paylaşım”, “yerinden yönetim alanında yerelin ortak karar mekanizması ile güçlendirildiği katılımcılık sistemi” gibi konular vurgulanmıştı.

Bilindiği gibi 2010 yılından bugüne kadar yerel yönetim anlayışında, özellikle mevzuat ve uygulama alanında önemli değişimler yaşandı. Bu değişimler göz önüne alınarak 2. Sempozyum’da farklı olarak, yerel yönetimlerdeki konu ve sorun alanlarının geniş olması ve kentsel dönüşümden ulaşıma kadar uzanan sorunların, farklı bakış açıları ile ele alınabilmesi görüşünden hareketle, değişik başlıklar ve yaklaşımları içeren paralel Atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Kentle ilgili sorunları farklı aktörlerin bakış açıları ile tartışmak ve yeni fikirler üretmek amacını taşıyan ve sempozyum öncesinde çalışmalarına başlayan Atölye grupları, Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Akademisyenler, Teknik Başkan Yardımcıları, Sivil Toplum Örgütleri, Oda ve Dernek Temsilcilerinden oluşturuldu.

Yerel Yönetimler Programı başta olmak üzere, Harita Kadastro Programı’ndan İnsan Kaynakları Yönetimine kadar, Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun çoğu programından öğrenciler de sempozyum çalışmalarında yer aldı.

2. Sempozyumda, kentsel dönüşüm sürecinde şehirlerin yeniden yapılanma ve örgütlenme sürecinin kritik olarak incelenmesi gerektiği belirtildi.

Günümüzde, Özellikle İstanbul’un yeniden yapılanma sürecinde, eski kaçak yapı ve gecekondulaşmanın yerine daha modern araçlarla fakat yine sağlıksız ve kontrolsüz bir yapılaşmaya gidildiği vurgulandı. Bu sürecin, sosyal boyutu ele alınarak, altyapıyı, kent estetiğini ve çevresel değerleri nasıl risk altına aldığı değerlendirildi.

Konulu atölyelerde, yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm sürecine yaklaşımları ele alınan temel konu oldu. Ulaşımın, mekânsal estetiğin, sosyal adalet ve katılımcılığın kentsel dönüşüm sürecinden nasıl etkileneceği tartışıldı. Kentsel dönüşüm ile ilgili atölyede mülkiyet sorunları özel başlıkla ele alındı. Kentsel dönüşümde mülkiyet sorunlarının çözümünde alan esaslı yönetim yerine değer esaslı yönetime geçilerek, mevzuat ve bütünsel planlama anlayışları ile bu konulara yeni yaklaşımlar getirilmesi önerildi.

Bir başka atölyede, sosyal belediyecilik ve e-belediyecilik uygulamaları arasındaki ilişki değerlendirildi. Yerinden yönetim ve katılımcılık konuları tartışıldı. Ulaşım konuları ile ilgili atölyede ise farklı ölçekteki ulaşım ve altyapı sorunlarına çözüm önerileri ele alındı. Stratejik planın ve karar üretim süreçlerine katılımın önemi ve tüm süreçlerin ortak bir yasal çerçeveye alınması gereği vurgulandı. Kent estetiği ve çevre üzerine yapılan atölyede, estetiğin politize edilmesinin sakıncalarına dikkat çekildi ve sürdürülebilir planlama anlayışının önemi tartışıldı.

Sonuç olarak, yerel yönetimlerin güncel tartışma alanlarında, değişen mevzuat, kentsel dönüşüm ile katılımcılık algısının temel olarak yeraldığı ve diğer tüm kentsel konuları etkilediği değerlendirilmiştir. Bu gerçekten hareketle, bu süreçlerin yönetiminde, ekonomik kalkınma, sürdürülebilirlik, sosyal adalet, eşitlik ve demokrasi gibi kavramlar arasında dengeli politikalar üretilmesinin, çözüm için gerekli olduğu kanaati oluşmuştur.
Lütfen tüm alanları doldurun. Girdiğiniz bilgiler kesinlikle yayınlanmayacak, başka bir amaçla kullanılmayacaktır.
Lütfen tüm alanları doldurun. E-mail adresiniz kesinlikle yayınlanmayacak, başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI