Bu bölüm arşiv niteliğindedir. Güncel sitemiz için lütfen tıklayın.

Kılıçdaroğlu her şeyin farkında

BARIŞ YARKADAŞ

Siyasette Stratejik Planlama

ELFİN TATAROĞLU

Adalet suç işlerse!

NURHAN YÖNEZER

Amerika’da olsa... ve Rahman Altın

NECEF UĞURLU

29 Mart 2017

 

7 Temmuz 2013

Sıra Marmara'nın İncisi Adalara mı Geldi?

Haluk Eyidoğan

CHP İstanbul Milletvekili


Marmara’nın incisi, doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanı niteliğinde olan Adalar İlçesi (Prens Adaları) 9 adadan oluşur. Bu Adalar, 1976 yılında Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ve 1979 yılında ise İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu (KTVKBK) tarafından tarihi ve doğal sit alanları olarak tescil edilmiştir.

Bu adalardan iki tanesi, Yassıada ve Sivriada üzerinde şu anda kimsenin yaşamadığı adalardır.

2006 yılında İstanbul 5 Numaralı KTVKBK bu adaların Tarihi Sit tescilinin devamını onamış, ayrıca Doğal Sit derecesini de birinci dereceye yükseltti.

2009 yılında Adalar Belediyesi tarafından yapılan girişimlerle Yassıada, Sivriada ve Tavşanadası’nın koruyarak sahip çıkılabilmesi amaçlı olarak Adalar Belediyesine tahsisi talep edildi.

10 Mayıs 2010 tarihinde 5 Numaralı KTVKBK Yassıada’nın Arkeolojik yapılarına 1’nci Derece, Menderes ve arkadaşlarının yargılanması ve ölüme mahkum edilmesinin acı hatıralarını yaşattığı için Spor Salonunu 2’nci Derece olarak tescil etmiş, bunun dışındaki yapılar için KTVKBK görüşünün sorulmasına karar verdi.

28 Mart 2011 tarihinde KTVKBK Yassıada’nın Tarihi ve 1’nci Derece Doğal Sit Alanı sıfatına ayrıca 3’ncü derece Arkeolojik Sit Alanı sıfatını da ekledi.
27 Nisan 2011 tarihinde Milli Emlak Müdürlüğü Yassıada’yı müze olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis etti.

21 Kasım 2011 tarihinden sonra Adalar İlçesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda Yassıada 1’nci Derece Doğal Sit, Tarihi Sit ve 3’ncü Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirledi ve Askeri Alan lejantına aldı.

10 Ekim 2012 tarihinde 1 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu Yassıada’yı “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım Alanı” olarak belirledi.

8 Kasım 2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu hemen onayladı. 16 Kasım 2012 tarihinde ise 5 Numaralı KTVKBK Yassıada için acayip bir karar verdi. Bu kararda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 19 Nisan 1996 da tarihi SİTlerin tanımı için kullandığı "Milli tarihimiz ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlar" ilke kararını hatırlatarak şöyle bir karar aldı: “Kurulumuz üyelerince yerinde Yassıada'nın tamamının incelenmesi sonucunda, adanın bütünü düşünüldüğünde, ilke kararında belirtilen tanımla örtüşmemesi, Yassıada'nın tamamının tek parsel olması, parselde tescilli yapılar bulunduğundan parselin zaten tescilli parsel statüsünde olması sebepleriyle kamu yararı da dikkate alınarak Tarihi Sit’in kaldırılması."

Bu cümleyi birkaç kez daha okuyun lütfen. Bu nasıl bir karar mantığıdır? Şaka gibi. Tarihi SİT tanımını Yassıada’dan kaldırmak için mesleki etik değerlerine ve bilime bu kadar ihanet olur mu? Bu adanın doğal SİT ve arkeolojik SİT özellikleri de var. Onlar ne olacak? Kafaya koymuşlar, yoğun yapılaşmaya açacaklar.

Hükümet bu kararın hemen arkasından yangından mal kaçırır gibi, 18 Nisan 2013 tarihinde 6456 sayılı kanunu çıkararak Yassıada ve Sivriada’yı kültürel ve turizm amaçlı imara açtı. Daha da ileri gittiler.

Yassıada ve Sivriada’da yapılacak planlama, imar ve inşaat uygulamalarının 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine ve diğer mevzuatta yer alan kısıtlama ve prosedürlere tabi olmadığına da karar verdiler.

Adalar Belediyesi alınan kararlara itiraz etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı beklendiği gibi bu itirazları görmezden geldi ve hemen Yassıada’nın 1/5.000 ve 1/1.000'lik İmar Planlarını hazırladı. Adanın tarihi, doğal ve arkeolojik SİT alanı özelliklerini yok varsayarak ve askeri yasak lejandını da silerek “Turizm ve Kültürel Tesis” olarak askıya çıkardı.

Üzerinde aklınıza gelen her türlü ticari+turistik tesis ve bina inşa edilmesi kararı verilen bu ilanda yapılaşma alanı kaç biliyor musunuz? Yassıada da Yüzde 65, Sivriada da %45.

Pes yahu pes.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tepeden inme bu planların notunda ise, planın “644 ve 648 sayılı kanun hükmünde kararnameler, 3996 sayılı bazı yatırım ve hizmetlerin yap - işlet - devret modeli çerçevesinde yaptırılması hakkındaki kanunun ek-2 maddesi” kapsamında hazırlandığı ve onaylandığı belirtilmektedir.

Yani minareyi çalan kılıfını hazırlar misali.

Bu süreçte Adalar halkının, STK’ların, Belediyenin hiçbir şekilde görüşü alınmamıştır. Hükümetten aldıkları talimat üzerine bazı şirketlerden insanlar gelmiş, adayı gezmiş, projesini yapmış ve gitmiş kanununu çıkarmış. Şimdi anladınız mı AKP’nin yerel yönetimde demokrasi anlayışını.

Şimdi anladınız mı Başbakanlık ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yerel yönetimcilik oynarken yerel iradeyi nasıl yok varsaydığını.

Aylardır sivil toplumun Gezi Parkı taleplerine kulaklarını tıkayan, AVM, otel yapacağız diyen AKP, kalkmış diyor ki “biz Gezi Parkından ders aldık.”

Hangi dersi aldınız? Ayıptır. İşiniz gücünüz takiyye. Yerel imara iktidarın tepesinden müdahale darbe dönemlerini hatırlatıyor.

Kentlerin boş alanları, yeşil alanları, SİT alanları, tabiat varlıkları su havzaları acayip emsalli betonlarla geri dönülmez biçimde tahrip ediliyor, kamu malı talan ediliyor ve yandaşlara acayip rantlar devşiriliyor.

Şimdi sıra yeşil Adalarımıza mı geldi? Siz yeşil düşmanı mısınız? Yeşili, denizi, kıyıları, havayı, doğayı ve tarihi mahveden O yağmacı ellerinizi Adalarımızdan çekiniz.
Lütfen tüm alanları doldurun. Girdiğiniz bilgiler kesinlikle yayınlanmayacak, başka bir amaçla kullanılmayacaktır.
Lütfen tüm alanları doldurun. E-mail adresiniz kesinlikle yayınlanmayacak, başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

BÜYÜKADADAN
14 Temmuz 2013 01:04

Haluk bey Heybeliada'dan bakınca Seferoğlu'nu görmüyorsunuz heralde yüzlerce ağacı kesip rezidans yaptılar siz ve sevgili adalar belediye başkanı neredeydiniz (Bu arada Haluk bey yazları Heybeliada'da ikamet etmektedir )Adalar belediyesi encümen kararıyla ucube Seferoğlu için gece, gündüz çalışma ruhsatı verdi .

TOPRAK
13 Temmuz 2013 19:31

gözünüzü TOPRAK doyursun!.. AMİN

ertunç keskin
10 Temmuz 2013 17:45

izmir karaburun da son iki yıldır ve özellikle bu sene satılan sit alanlarının haddi hesabı yok. ankara plakalı araçlar bölgede cirit atıyor.100 dönüm ve üzeri tarla sıfatında ki sit alanlarını topluyorlar ve bilerek satın alıyorlar. bu konunun özellikle araştırılması gerekiyor.
son çıkan torba yasası ile odaların düşürüldüğü durum belli. istedikleri gibi oynayacaklar. şimdiden iletmekte fayda var. bu sit alanlarını kimler almıştır? amaç nedir? araştırılmalıdır.

büyükadalı
7 Temmuz 2013 22:54

Adalar belediyesi karşı gelmiş ya güldürmeyin insanı o adalar belediye başkanın önerisiyle adalar 1.dereceden 3. dereceye düşürüldü tüm adaları imara açtı ,onun tek derdi yassı adadaki ve sivri adadaki ranttan nemalanamayacak olması o kadar çevre dostuda neden adalara özellikle büyükada'da seferoğlu,ve lido inşaata izin verdi.Tüm adalara kaçak iskelelere izin verdi ,

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI