Bu bölüm arşiv niteliğindedir. Güncel sitemiz için lütfen tıklayın.

Kılıçdaroğlu her şeyin farkında

BARIŞ YARKADAŞ

Siyasette Stratejik Planlama

ELFİN TATAROĞLU

Adalet suç işlerse!

NURHAN YÖNEZER

Amerika’da olsa... ve Rahman Altın

NECEF UĞURLU

28 Nisan 2017

 

KADIN - SAĞLIK

26 Ekim 2013

Bakandan 'resmi açıklama'

Tanrıkulu'nun soru önergesini yanıtlayan Müezzinoğlu fişlemeleri kabul etmedi.

reklam
ANKARA (ANKA)- Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, soruşturma süreci devam etmekle birlikte, İstanbul Taksim Gezi Parkı’ndaki "gönüllü revirlerde" Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan bazı şahısların, doktor olmadıkları ve hatta hırsızlık gibi sabıka kayıtlarının bulunduğu, sağlık görevlisi olmayan bu kimselerin gönüllü revirlere girebildiği ve hastalara temas edebildiğinin ortaya çıktığının tespit edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı olayları sırasında verilen sağlık hizmetlerine ve eylemcilere tıbbi müdahalede bulunan doktorlara ilgili soruşturmalara ilişkin soru önergesini yanıtladı.

-“SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR”-

Bakanlığın denetçileri tarafından konu hakkında yürütülen inceleme/soruşturma sürecinin devam etmekle birlikte, İstanbul Taksim Gezi Parkındaki "gönüllü revirlerde" Emniyet Güçleri tarafından gözaltına alınan bazı şahısların, doktor olmadıkları ve hatta hırsızlık gibi sabıka kayıtlarının bulunduğu, sağlık görevlisi olmayan bu kimselerin gönüllü revirlere girebildiği ve hastalara temas edebildiğinin ortaya çıktığının tespit edildiğinin altını çizen Sağlık Bakanı, şöyle dedi:

“Bu durum, gönüllü revirler konusunda başlatılan incelemenin ne derece haklı olduğunu ortaya çıkarmış, sağlık hizmetinin, mevzuatın öngördüğü koşullarda ve ehil kimseler tarafından verilmesi gerektiği yönündeki Bakanlığımızın ısrarlarının da yersiz olmadığını ortaya koymuştur.”

Olayların başladığı ilk andan itibaren etkilenenlere; hızlı, etkin ve verimli sağlık hizmeti sunulabilmesi için Bakanlığın Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) ve olayların meydana geldiği illerin îl Sağlık Müdürlükleri'nde 7 gün 24 saat hizmet veren kriz masaları oluşturulduğunu belirten Sağlık Bakanı, “Olayların gerçekleştiği 28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren 14 ilde toplamda 4 bin 801 UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelimiz görev yapmış, 457 adet 112 ambulansımız görevlendirilmiştir” dedi.

-“FİŞLENDİKLERİ İDDİALARI DOĞRU DEĞİLDİR”-

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, fişleme iddialarına ilişkin de, “Gezi Parkı olayları sırasında yaralanarak tedavi gören kişilerin fişlendikleri iddiaları doğru değildir. Ayrıca tedavi gören kişilerle ilgili başka kurum ve kuruluşlarla yazışma yapılmamıştır” dedi.

Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının, her türlü sağlık kuruluşundan, tedavi ettikleri hastalara yönelik bilgi talep etme yetkisi ve görevi bulunduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanı, “Ayrıca Bakanlığımızca yayımlanan 2010/61 sayılı Genelgenin 8.1 inci maddesi kapsamında da ülke genelindeki tüm sağlık kuruluşlarının sağlık faaliyetlerine ilişkin verileri Bakanlığımıza göndermeleri istenilmiştir.

İstanbul Taksim Gezi Parkı eylemleri kapsamında ülke genelinde yaralanan ve gönüllü revirlerde tedavileri yapılan kimselere ait tıbbi kayıtlar gerek ilgili Tabip Odaları Başkanlıkları tarafından ve gerekse Türk Tabipleri Birliği tarafından Bakanlığımıza verilmemiştir.Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ‘Kayıt ve Defterler’ başlıklı 27'inci maddesindeki hükümler de açık olup, her türlü sağlık kurum ve kuruluşlarında tıbbi kayıt tutulması mecburidir” dedi.

-“TIBBİ KAYIT TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ DE YERİNE GETİRİLMEMİŞTİR”-

Zikredilen mevzuat çerçevesinde İstanbul Taksim Gezi Parkı eylemleri kapsamında ülke genelinde yaralanan ve Türk Tabipleri Birliği tarafından organizasyonu yapılan gönüllü revirlerde tedavileri yapılan kimseler için tıbbi kayıt tutma yükümlülüğünün de yerine getirilmediğini ifade eden Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, “Bakanlığımızca üzerinde durulan husus; Taksim Gezi Parkı olayları çerçevesinde adına ‘gönüllü revir’ denilen mekanlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ehil kimseler tarafından ve usulüne uygun olarak tedavilerinin sağlanıp sağlanmadığının ve vatandaşların can güvenliğinin tehlikeye atılıp atılmadığının tespitine yönelik olup, konu hakkındaki inceleme/soruşturma süreci devam etmektedir” dedi.