Bu bölüm arşiv niteliğindedir. Güncel sitemiz için lütfen tıklayın.

Kılıçdaroğlu her şeyin farkında

BARIŞ YARKADAŞ

Siyasette Stratejik Planlama

ELFİN TATAROĞLU

Adalet suç işlerse!

NURHAN YÖNEZER

Amerika’da olsa... ve Rahman Altın

NECEF UĞURLU

24 Nisan 2017

 

SİYASET

26 Ekim 2013

HDK umutla yola devam dedi

HDK üçüncü Genel Kurulu Ankara'da toplandı. Sonuç bildirgesi yayınlandı.

reklam
Serhat KORKMAZ/ BİA - Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) üçüncü genel kurulu bugün Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Genel Kurul’a, çok sayıda sendikacı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin yanı sıra HDP Eş Genel Başkanları Fatma Gök ve Yavuz Önen, BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve Mardin milletvekili Erol Dora ile HDP’ye geçecek milletvekilleri Levent Tüzel, Ertuğrul Kürkçü, Sebahat Tuncel ve Sırrı Süreyya Önder de katıldı.

Kongreye katılanlarla HDK'yi, kendileri için ne anlama geldiğini ve neleri vaat ettiğini konuştuk.
Suavi: Yeni bir umut vaat ediyor

bianet’e konuşan Sanatçı Suavi, HDK’nin umut vaat ettiğini söylüyor:
"Halkların ortak acılarından yeni bir keyif, yeni bir mücadele yaratmak için biraradayız. Bedeller ödedik. Bu bedellerin bir karşılığı olsa gerek. HDK bu anlamda yeni bir umut vaat ediyor."

Pişkin: HDK eşitlik ve özgürlük demek

HDP Beyoğlu İlçe Eş Başkan'ı Levent Pişkin'e göre ise HDK eşitlik ve özgürlük demek.
"Burası bir özgürleşme alanı" diyen Pişkin'e için HDK ciddi bir güç. Pişkin "HDP yerel seçimlerden başarıyla çıkacaktır. Aday belirme süreci ise tepeden belirlemelerle olmayacaktır" diyor.

İzgi: Gençlik meclisi bizim için yeni bir mecra

Emek Gençliği üyesi Emel İzgi, HDK Gençlik Meclisi'nin önemine vurgu yapıyor.

"Önümüzdeki günlerde gençlik buluşmaları gerçekleştireceğiz. Gençliğin taleplerini, sorunları tartışacağız. Bu anlamda HDK Gençlik Meclisi, gençlik için yeni bir mecra, yeni bir soluk demek.”
Şahin: Bu proje halklar için bir kazanç

Yakup Şahin HDP Muş Bulanık ilçe başkanı. "HDK bölgede nasıl bir anlam ifade ediyor sizce?" diye soruyorum. Anlatıyor:
"Kürdistan'da HDK'ye ciddi bir yaklaşım var. Bu proje halklar için ciddi bir kazanç. Önümüzdeki seçimlerden başlamak üzere HDP iktidara ciddi bir alternatif olacaktır diye düşünüyorum."
Tar: Önemli olan temsili demokrasiye alternatif yaratmak

LGBT aktivisti Yıldız Tar, HDP’nin yerel meclislerden yükselen, katılımcı bir demokratik toplum oluşturma amacının olduğunu söylüyor.
"Bu anlamda bence aslolan HDK. Çünkü Gezi’yle de gördük ki insanlar temsili demokrasi değil, katılımcı demokrasi istiyor. Bu açıdan yerel seçimlerde kaç aday çıkaracağımız değil, temsili demokrasiye alternatif yaratmamız daha önemli.”

Dora: HDK herkesin hakkını savunacak

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Mardin milletvekili Erol Dora, HDK’nin önemini şu sözlerle açıklıyor:

“Türkiye’nin farklı gruplarını biraraya getirdiği için bu oluşum oldukça önemli. Ve bu grupların her birinin hakkını savunacağı için de oldukça değerli.”
Birdal: Tekçi, ulusalcı anlayışın karşısındayız

BDP eski milletvekili Akın Birdal ise bugünkü kongreyle iki şeyin açığa çıktığını söylüyor. Birdal “Farklılıklarımızdan ziyade ortaklıklarımızla da biraradayız. Önceki deneyimlerimizden en önemli farkımız bu. Ayrıca tekçi, ulusalcı, militer anlayışa karşı eşitlik ve özgürlük temelinde yükselen bir anlayışa sahibiz” diyor.
Bülbül: Farklılığımız gerçekliğimizdir

Genel kurulda konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kemal Bülbül “Farklılıklarımız zenginliğimizdir” sözünün erozyona uğradığını söylüyor.

“Farklıklarımız gerçekliğimizdir, gerçekliğimiz eşitliğimiz olacaktır” diyen Bülbül, “Cemevi terör yuvasıdır” diyenleri eleştiriyor.

“Asıl terör yuvası Ali İsmail Korkmaz’ı katledenlerin yeridir. Asıl terör yuvası Musa Anter’i, Uğur Mumcu’yu öldürenlerin yeridir.”

Gürkan: Halk için adaylar belirlemeliyiz

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan yerel seçimlerde aday belirleme sürecinin tepeden bir anlayışla olmamasının ve halk için adaylar belirlenmesinin önemine vurgu yapıyor.

“Çünkü yerel seçimler sonucunda kazanan yalnızca HDP olmayacaktır. Halkın iradesi de kazanacaktır.”
Önder: HDP seçim endeksli bir oluşum değil

İstanbul Bağımsız milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini söylüyor.

“Biz halklara, emekçilere bir söz verdik. Bu oluşum seçim endeksli bir oluşum değil. Derinlikli bir oluşumdur. Bu yapıyı oluşturan örgütlerin ve bireylerin kendi özelliklerini koruyacakları bir pratik ortaya koyduk.”
Erten: Ezilenlerin birliği her zaman denendi

Konuşmasına Çerkezce başlayan Sakarya delegesi Ümit Erten, cumhuriyetten bu yana ezilenlerin birliğinin denendiğine, ancak bu ittifakların kısa süreli olduğuna dikkat çekiyor. “Yıllardır dışarıya derdimizi anlatamayarak, içimize kapanarak var olma mücadelesi verdik. HDK ile yeni bir umut yakaladık.”

Tuncel: Mevcut muhalefete alternatif olacağız

İstanbul Bağımsız milletvekili Sebahat Tuncel, HDP’nin umut vaat etmesinin nedenini, başarılabilir olmasına bağlıyor. “Şuan ki muhalefet AKP iktidarının iktidarını pekiştiren bir muhalefet. HDK böyle bir muhalefete bir alternatiftir. Ve aslolan HDK’dir. HDP bu oluşumun görünen yüzüdür.”

Tekir: Barış sürecini batıda toplumsallaştırmalıyız

Nor Zartonk’tan Sayat Tekir ise demokratikleşme paketini ortaya çıkaran zihniyetin demokrasi getiremeyeceğini dile getiriyor. “Barış sürecini batıda ne kadar toplumsallaştırabildik. Bu barışın taraflarından biri de Ermenilerdir. Ermeni kelimesi hala küfür olarak kullanılıyor. Soy kodu uygulamalarıyla bizlere numaralar veriliyor. “Geçmişle yüzleşmenin vicdanla değil, Ermenilerin taleplerini dikkate alarak gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü biz merhamet değil adalet istiyoruz.”

GENEL KURUL KARARLARI

HDK Genel Kurulu'nda komisyonların sunduğu önerge tasarıları, tartışma ve bazı değişikliklerin ardından kabul edildi.

Kabul edilen kararlar şöyle:

YEREL SEÇİMLER
"Kentimizi de kendimizi de biz yöneteceğiz. Yerinden ve yerelden yönetim, demokratik özerklik":

-Yerinden ve yerelden yönetimi, demokatik bir yerel yönetim modelini geliştirmek, böylece yerel demokrasiyi güçlendirmek ve özerk meclisler idari yapısının tüm toplumda benimsenmesi için mücadele etmek

-Doğrudan demokrasi ilkelerine uygun olarak katılımcı yerel yönetim modelini yerleştirmek

-Bütçesini halkın belirlediği, rantı ve hırsızlığı taşeronlaştırmayı önleyen belediyeciliği geliştirmek,

-Yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliğini ve ekolojik toplum yaklaşmını hakim kılmak

-Halkı mağdur eden kentsel dönüşüm projelerini durdurmak

-Çocukların ve engellilerin kent yaşamına daha rahat katılabilecekleri önlemleri üretmek

-Kamusal alanda anadil kullanımını, çokdilli belediyeciliği yaygınlaştırmak

-Neoliberal yerel ekonomi politikaları yerine sosyal politikaları hayata geçirmek için bütün güçleri ve bileşenleriyle genel kurulun hemen ardından yerel seçim çalışmalarına başlayacaktır
-Oluşacak genel meclis ve yürütme çalışmalarının layıkıyla yürütebilmesi için gerekli komisyonları oluşturmak ve çalışmalarını sürdürmekle görevlidir.

BARIŞ SÜRECİ
"Kürt halkının haklarını anayasal güvenceye alan adil ve kalıcı bir barış kuruluncaya kadar barış mücadelesine devam"

-Demokrasi ve emek güçlerini, çözüm ve barış sürecinin gereklerini yerine getirmeyen AKP Hükümeti karşısında duyarlı davranmaya ve barış inisiyatifini ele alarak mücadeleye sevk eder.
-Barış mücadelesi, demokratik, emekten yana, özgürlükçü ve eşitlikçi, ekolist bir anayasa mücadelesi ile bir arada sürdürülecektir
-Farklı kimliklerin, dillerin, inançların ve kültürlerin hak eşitliğine dayalı anayasal güvence altına alınması ve bu anlayış üzerinde şekillenen bir anayasal yurttaşlık tanımının yapılması; anadilinde eğitimin ve anadil hakkını kamusal alan dahil her alanda kullanılır hale gelmesi; yerinden ve yerelden yönetime dayalı bir demokratik özerklik işleyişinin gerçekleştirilmesi için mücadele eder
-Kürt sorununun çözümünde ilk adım olmak üzere Kürt siyasi tutsakların ve tüm devrimci demokrat siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması talebi için mücadele eder.

EKOLOJİ
"Örgütlenme ve ekoloji": Enerji, kaya gazı, tarım, maden, suyun metalaştırılması konularında ilgli bölgelerde konferanslar ya da çalıştaylar düzenlenmesi, meclis toplantılarında konuların tartışılması gereklidir.
-Diyarbakır ve Trakya'da Kayagazı ve tarım çalıştayları
-Erzincan'da maden çalıştayı
-Konya ya da Maraş'ta enerji çalıştayı
-Bursa'da yeraltı suyu çalıştayı
-Mersin ve olabilirse Kıbrıs'ta su ticareti ve bütünleşik havza planlarını üzerine çalıştay
-Mersin'de nükleer çalıştayı

Bunların dışında, "LGBTİ'lerin eşit yurttaşlığı için mücadeleyi büyütelim", "Anadilinde eğitim temel insan hakkıdır. Kürtçe başta olmak üzere tüm anadillerinde ilköğrenimden üniversite sonuna kadar anadilinde eğitim hakkı", "Emeğin kurtuluşu için her düzeyde yeniden yapılanma ve örgütlenme", "İşçi ve emekçilere yönelik saldırı girişimlerine karşı mücadele" ve "Bütün din mezhepteki bireyler ve dini olmayan bireylerin eşit yurttaşlık hakkı için mücadele" başlıklarında kararlar alındı. Ayrıca HDK'nin yapısına ilişkin bazı değişiklikler yapıldı.

Önergelerin ardından HDK Genel Meclis üyeliğine adaylar Genel Kurul'a sunuldu. 71'i erkek, 72'si kadın, 8'i LGBTİ'den oluşan 121'i asil, 30'u yedek toplam 151 kişilik Genel Meclis listesi, oy birliği ile kabul edildi.
Lütfen tüm alanları doldurun. Girdiğiniz bilgiler kesinlikle yayınlanmayacak, başka bir amaçla kullanılmayacaktır.
Lütfen tüm alanları doldurun. E-mail adresiniz kesinlikle yayınlanmayacak, başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

E.Uzun
27 Ekim 2013 14:26

HDP nin ulkemizde gercek solun boslugunu doldurmasi, devrimci, demokratik ve sosyalist bir Turkiye mucadelesi vermesi temennisi ile!

aaa
27 Ekim 2013 11:41

Akpnin yoluna pkknın taşeronluğuna soyunan hdpye kimse oy vermesin bence o bdp milletvekilleri sözde emek için çalişiyorlarmiş. 3 yildir emek için ne yapmışlar hükümet kidemi kuş edip lozel istihdam burolarinda kiralik kole gibi isçi çaliştiracak hdp ne yapiyor yapti. Kimse bu partinin oyununa gelmesin bu parti ancak akpye pkkya hizmet eder.emep vs zaten oyunuz ne bari imajinizi mahvetmeyin buna destek verip akp değirmenine su taşimayin.


SİYASET KATEGORİSİNDEKİ DİĞER HABERLERİMİZ